Địa chỉ cơ quan Thuế

Theo tổ chức : 
Cục thuế Gia Lai
Các chi cục

Theo tên cơ quan thuế :

Cục thuế Gia Lai
Địa chỉ : 71 B Hùng Vuơng – TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 059.3823823
Fax : 059.3823823
Website: http://www.gialai.gdt.gov.vn


Video

Loading the player ...

Liên kết website